TA Kultur och Teknik AB har lång erfarenhet av underhåll av IT-system.

Vi analyserar, felsöker och åtgärdar problem i nätverk, datorer, operativsystem, programvara och kringutrustningar.

Vi använder diagnostikverktyget Pc-Check från Eurosoft för att säkerställa att datorhårdvara fungerar problemfritt.

Med verktyget Revive från Acronis kan vi hitta och återställa förlorade filer på mekaniska hårddiskar och minneskort.