Börjar din dator eller något tillbehör bete sig skumt eller kanske inte starta alls?

Det är kanske vanligast att skylla på någon uppdatering som gått fel, men elektronik kan faktiskt också gå sönder! Elektronik som startas och stängs av ofta utsätts också för stora temperaturvariationer som kan få enskilda detaljer att utvidga sig och sedan krympa ihop, detta kan leda till glapp i kontakter eller sprickor i lödningar. Kontaktytor kan oxidera vilket också leder till dålig kontakt. Främmande föremål kan komma in i elektroniken, framförallt damm, och då kan en rengöring vara lämplig. Är datorn dessutom äldre än tre år är det troligt att det lilla lithium-batteriet som håller inställningarna i BIOS och realtidsklockan laddats ur och måste bytas ut.

Vi kan hjälpa till med diagnos, felsökning och reparation av datorer och tillbehör. Till vår hjälp har vi verktyget Pc-Check från Eurosoft. Bara datorn klarar av att starta, kan vi starta den från Pc-Check. Då görs systemet oberoende av operativsystem och vi kan mäta igenom alla komponenter och gränssnitt i datorn för att se om det är något hårdvaruproblem.

Behöver något bytas ut kan vi naturligtvis skaffa fram lämpliga reservdelar.

Om det behöver göras ingrepp i elektroniken görs det på en ESD-skyddad arbetsplats för att undvika att elektronik förstörs eller degenereras av statiska urladdningar.

Statiska urladdningar är ett särskilt stort problem i torrt klimat som vi har i inlandet, speciellt vintertid. Vi rekommenderar därför att du skaffar åtminstone ett ESD-armband med sladd och klämma om du själv tänker göra ingrepp i elektronik. Urladdningar på några hundra volt känns inte men kan orsaka skador som kanske inte uppträder direkt, men som kan utvecklas till fel efter några veckor eller månader.
Som vanligt gäller regeln: är du inte säker på vad du gör, låt bli!