TA Kultur och Teknik AB kan hjälpa privatkunder med IT i hemmet.

Vi hjälper till med befintlig utrustning eller hjälper till att skaffa ny utrustning som lämpar sig till dina behov.

Vi gör det mesta från felsökning till kompletta installationer, till exempel kan vi hjälpa tll med

 • trådlösa och trådbundna nätverk
 • installera nätverksuttag
 • hantera uppdateringar
 • hantera antivirus
 • installation av programvara
 • anslutning av skrivare och andra tillbehör
 • backup av data
 • rådgivning och handledning

Vi debiterar ett fast timpris plus kilometerersättning till arbetsplatsen. Kontakta oss för mer information.

Privatpersoner har vanligtvis möjlighet till RUT-avdrag för IT-tjänster för att hålla kostnaderna nere, och då måste villkoren nedan vara uppfyllda.

Från Skatteverkets websida om krav på RUT-tjänster:

 

Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden, se Krav på din bostad

 • Arbetet ska gälla reparation, underhåll och installation av fiber-, data- eller it-utrustning som är avsedd för datatrafik och som kan kopplas upp mot internet, eller utrustning som stödjer och är ihopkopplad med data- och it-utrustningen. Detta gäller även dataprogram och dataförbindelser som används av data- och it-utrustningen och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation.

Rutavdrag ges för att reparera, installera och underhålla

 • fiber inne i bostaden

 • datorer, läsplattor, spelkonsoler, tv-apparater och smarta telefoner 

 • skrivare, skannrar, högtalare och avläsare 

 • mediaspelare, digitalboxar, bluray-spelare och Apple-tv 

 • paraboler och tv-antenner som kan ta emot datatrafik samt modem, routrar och wifi-utrustning 

 • bredband och nätverk samt kablar och uttag i anslutning till dem. Att gräva ner kablar på tomten är dock ett rotarbete, läs mer under Gräv- och markarbete (rot).

Rutavdrag ges även för att

 • felsöka och kanalsöka samt uppdatera, installera och avinstallera operativsystem och datorprogram, till exempel Windows och antivirusprogram

 • ge enklare rådgivning och handledning i samband med reparation och installation av data- och it-utrustning.

Inget avdrag ges för att

 • gräva ner till exempel fiberkablar på tomten. Det är däremot godkänt för rotavdrag, läs mer under Gräv- och markarbete (rot)

 • installera och reparera tv-apparater som endast tar emot tv-signaler

 • installera och reparera parabol- och tv-antenner som bara skickar tv-signaler

 • arbeta med hushållsutrustning som kan kommunicera med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, till exempel brand- och inbrottslarm, fjärrstyrda luftvärme­pumpar, robot­dammsugare eller robot­gräsklippare

 • programmera, kundanpassa data- och it-utrustning samt programvara

 • reparera eller utföra annat arbete i företagets lokaler

 • handleda eller ge råd på telefon eller på annat sätt via distans.

Från Skatteverkets websida om villkor för att få RUT-avdrag:

 

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

 

Checklista rut

Det här bör du tänka på när du ska köpa ruttjänster.

Krav på dig som köpare

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Bostaden

För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du behöver inte äga bostaden som du bor i för att ha rätt till rutavdrag. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbete.

Krav på utföraren

Utföraren måste ha F-skatt eller så kan du anlita en person med A-skatt. Det avdrag som du får göra för arbetet motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen. Om utföraren är registrerad i utlandet och arbetet utförs utanför Sverige krävs ingen svensk F-skatt. Däremot måste motsvarande krav vara uppfylla i hemlandet.

Arbetet måste ge rätt till rutavdrag

Utföraren som du anlitar måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till rutavdrag. Det är ett delat ansvar mellan er. Se exempel på rutarbete. Vi rekommenderar er att avtala om vem som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket.